Toiminta

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n tehtävänä on edistää joukkoviestinnän ja median tutkimusta sekä tehdä sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Yhdistys pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkijoihin, järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin. Se seuraa maan viestintäoloja, alan tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa sekä osallistuu julkisuudessa aiheesta käytävään keskusteluun. Keskeisiksi katsomiaan teemoja yhdistys tuo mukaan keskusteluun konferenssien kautta.

Julkaisut

Yhdistys julkaisee Media & Viestintä -lehteä yhdessä Nordicomin kanssa. Media & Viestintä käsittelee laajasti mediakentän ja viestinnän ilmiöitä. Lehdessä esitellään sekä koti- että ulkomaista viestintään liittyvää tutkimusta ja keskustelua. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna. Vuoden lopuksi julkaistaan lisäksi painettu Media & viestinnän vuosikirja. Media & Viestinnän / Tiedotustutkimuksen irtonumeromyynnistä huolehtivat yhdistyksen sihteeri, Akateeminen kirjakauppa ja Tiedekirja. Normaalin irtonumeron hinta on 10 euroa. Vanhoja numeroita myydään 4 euron hintaan.

Seminaarit

Yhdistys järjestää joka toinen vuosi Median ja viestinnän tutkimuksen päivät -konferenssin. Seuraava konferenssi järjestetään 27.-28.4.2018 Jyväskylässä, ja sitä edellinen huhtikuussa 2016 Helsingissä. Lisäksi yhdistys ja sen paikallisjaostot järjestävät pienempiä tapahtumia vuosittain.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön muiden maiden tutkijoiden yhdistysten kanssa. Yhdistys on myös liitännäisjäsen kansainvälisessä media- ja joukkoviestintätutkimuksen yhdistyksessä IAMCR:ssä sekä eurooppalaisessa viestinnän tutkimuksen ja opetuksen yhdistyksessä ECREA:ssa. Lisäksi yhdistys edistää yhteistyötä Baltian maiden ja Venäjän joukkoviestinnän tutkijoiden kanssa. Media & viestintä -lehti lähetetään Petroskoin yliopiston suomen kielen laitokselle sekä Tarton yliopiston viestinnän ja journalismin laitoksille.

Tieteellinen yhteistyö

Yhdistys kuuluu Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan, jonka kautta Mevi ry tekee yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa. Yhdistys järjestää Viestinnän tutkimuksen päiviä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys on Kultti ry:n eli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton sekä Tiedekustantajien liiton jäsen. Yhdistys tekee yhteistyötä myös pohjoismaisen tiedotustutkimuksen tietopalvelun Nordicomin kanssa. Media & Viestintä -lehti on julkaisuvaihdossa useiden tieteellisten aikakauslehtien kanssa. Julkaisuvaihdossa ovat mukana Kulttuurintutkimus, Lähikuva, niin & näin, Oikeus, Nuorisotutkimus, Politiikka-lehti, Sosiologia, Tieteessä tapahtuu, Voima, Yhdyskuntasuunnittelu ja Yhteiskuntapolitiikka.

Jäsenistö

Yhdistyksessä on noin 300 jäsentä, joista suurin osa on Suomessa toimivia tutkijoita, toimittajia ja median ammattilaisia.